سلام علیکم/روش دست بستن در نماز با احادیث را توضیح دهید؟ صحیح ترین حدیث در این باب حدیث وائل بن حجر در ابن خزیمه است. وائل حجر رض قال: صلیت مع رسول الله فوضع ید یمینی علی یساری فوق صدر(ابن خزیمه) علما بر این اتفاق کرده اند که این حدیث همان حدیث مسلم است البته بدون لفظ علی صدره و اسناد این حدیث مرسل صحیح میباشد احادیث دیگری نیز در این باب موجود است که همه آنها صحیح میباشند حدیث دوم هم در این باب حدیث طاوس است که در سنن ابی داود آمده وحدیث دیگری نیز از هلب طایی اسناد این احادیث و منبعشان صحیح میباشد البته برحی از علما دیوبندی احادیثی بر بستن دست ها زیر ناف روایت میکنند که اغلب یا اصل ندارند یا ضعیف هستند .حدیث حضرت علی :سنة کف علی کف تحت سرة اسنادش ضعیف است و حدیث دیگری که به نام وائل بن حجر رض در سنن ابی داود ذکر شده پایین همین حدیث نوشته.قال ابی داود:سمعت احمد بن حنبل یضعف عبدالرحمان بن اسحاق اوفی. عبدالرحمان در دو حدیثی که محل بستن دست هارا زیر ناف مشحص کرد راوی است .واحادیثی که در ابی داود آمد تحت سرة و فوق سره نوشته لیس بقوی .وحتی حدیثی در ابن ابی شیبه روایت شده :وضع ید یمینی علی شمالی فی صلاة تحت سرة. این حدیث با اسناد صحیح است ولی بدون لفظ تحت سرة برسی شده در ابن ابی شیبه چنین حدیثی با لفظ تحت سرة وجود ندارد وحتی عالم بزرگ علامه سیوطی در کتابش همین حدیث را بدون ذکر تحت سرة یاد داشت فرموده اند پس اگر لفظ تحت سرة وجود داشت ایشان یاد داشت می فرمودند /ان شاء الله این مطلب شما را به جوابی که میخواستید نزدیک کرده باشد اگه سوالی داشتید میتوانید در قسمت نظر بفرماید. بدلایلی احادیث و منابع را در صفحه ای جدا گانه برای شما ذکر میکنیم /وسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته منبع : عقیده نیوز |محل بستن دست ها درنمار
برچسب ها : حدیث ,صحیح ,بستن ,احادیث ,داود ,حدیثی ,همین حدیث ,صحیح میباشد